top of page

הרצאות על תורת החלום

לפני שנדבר על הרצאות על תורת החלום, חשוב לדעת כי מאז ומעולם עוררה תורת החלום אצל עמים שונים, לסירוגין עניין, שמחה, תימהון, פחד, חרדה, סלידה ואי הבנה, ובמשך כל הדורות נטו לייחס לו משמעות. אלא שהדעות נחלקו על משמעות זו גופה ועל הדרך להגיע אליה. בתקופות קדומות ראה האדם בחלום מציאות ריאלית המדריכה לעתים את מנוחתו. במשך הדורות נעה הערכת החלום והשתנתה מקצה אחד למשנהו.

אנשי הקצה האחד ראו בחלום מתת אל, שכן באמצעות החלום מקבל האדם בשורות טובות ואזהרות מפני גזירות רעות. כך אצל עמים שונים כפי שמביא הומרוס היווני, וכך אצל היהודים כפי שרואים בפתרוני החלומות שבמקרא. אנשי הקצה השני ראו בחלום תגובה לגירויים פיסיולוגיים כגון עייפות, רעב, צמא וחרדה.

 

המקרא רואה בחלום אחת הדרכים בהם האל מתגלה לברואיו והיא אחת מדרכי הנבואה. מקורות שונים בתנ"ך, בתלמוד, במדרשים ובקבלה מלמדים אותנו על כך.

להלן הנושאים שידונו בהרצאות על תורת החלום:

 1. מבוא לתורת החלום.

 2. החלום על פי המקרא.

 3. החלום על פי הספרים החיצונים.

 4. החלום על פי המדרש והתלמוד.

 5. הדעות השונות בקרב חכמי התלמוד על נושא החלום.

 6. פרשנות חלומות – גישה ולפיה החלום קשור להיבט פסיכולוגי.

 7. פרשנות חלומות – גישה ולפיה החלום קשור להיבט פיזיולוגי.

 8. פרשנות חלומות – גישה ולפיה חלום נובע מנוכחות "שדים" ו"אנרגיות שליליות".

 9. פרשנות חלומות – גישה ולפיה חלום נובע מהרהורי הלב.

 10. פרשנות חלומות – גישה ולפיה חלום נקבע על פי הפירוש הניתן לו.

 11. פרשנות חלומות – גישה ולפיה חלום הוא נבואה.

 12. סמלים בחלום

 13. משמעות החלום על ספר הזוהר – תורת הקבלה (חלום נבואי, שיקרי, מיני).

 14. קבלת מסרים דרך החלום – "שאלת חלום".

 15. הדרכים לביטול חלום רע.

 16. מדע ומסורת בפירוש חלומות.

 

:חוץ מהרצאות על תורת החלום, תמצאו הרצאות נוספות שיכולות לעניין אתכם

לימודי נומרולוגיה

הרצאות על נומרולוגיה

bottom of page