top of page

הרצאות על תורת עין הרע

לפני שנדבר על הרצאות על תורת עין הרע, חשוב לדעת כי האמונה בעין הרע קדומה כקדמות המין האנושי. אמונה זו נוצרה ברחבי העולם במקומות שונים בהם לא היה קשר גיאוגרפי, מנטלי, אתני, תרבותי ולשוני.

 

ביבשות שונות התפתחו תרבויות ודתות שונות, ונראה כי המשותף לכולם היא האמונה בעין הרע. אמונה זו הייתה נפוצה ומקובלת מסין עד בבל ומצרים, מיוון ורומא ועד לארצות צפון אירופה, באמונה זו החזיקו עמי התרבות בשכבות החברה הגבוהות והנמוכות.

 

המונח עין הרע מציין את יכולתו המאגית של האדם להזיק במבט העין או בדיבור הפה. לפי האמונה, עלולה עין רעה לגרום למחלות ואף למוות. בין הנפגעים מעין רעה נמצאים בני אדם, בעלי חיים ואף דוממים. בזמנים קדומים האמינו בעלי העיניים השחורות יושבי אפריקה ואסיה, שאנשים בעלי עיניים כחולות מסוגלים לגרום היזק.

 

תושבי צפון אירופה בעלי העיניים הכחולות האמינו שעין הרע נגרם מאנשים בעלי עיניים שחורות. גם פזילה, או כל דבר יוצא דופן בעניו או במבטו של אדם, החשידו אותו בעין רעה. אישים היסטוריים שונים נחשדו על ידי בני דורם כעושים עין רעה בשל מבטם החודר, כגון:

א) האפיפיור פיוס התשיעי - ג'ובאני מריה מסטאי פרטי (1878-1792) קומם עליו חלקים גדולים מבני דורו עקב מלחמתו נגד כל הזרמים המודרנים כגון: רציונליזם, ליברליזם,
    פילוסופים וכו'. מלחמתו לוותה בחרמות כנגד זרמים אלו. הלה ניתפס בעיני בני דורו כבעל עין הרע.

ב) האפיפיור לאו השלוש עשרה - וינצ'נצ'ו ג'ואקינו פצ'י,(1903-1810 ניתפס על ידי בני דורו כבעל עין הרע בשל אופיו ובשל העובדה שהיה האפיפיור מספר 13 מבעלי השמות
    לאו- מספר הגורם לעין רעה.

ג) לורד ביירון - ג'ורג' גורדון (1824-1788), המשורר האנגלי היה בעל נפש חצויה שדחפה אותו עד לסף טירוף. הוא ניתפס על ידי בני דורו כאדם שעין הרע פגעה בו וכעושה עין
   הרע.

 

ד) נפוליון השלישי - שרל לואי נפוליון בונפרטה (1873-1808), נילחם עד חורמה בנוצרים הקתולים ואלה האמינו שהוא בעל עין רעה.


ד) וילהלם השני - מלך פרוסיה וקיסר גרמניה (1941-1859), היה בעל אישיות הנתונה למצבי רוח משתנים באופן פתאומי וקיצוני. אופיו, אישיותו והדרך בה ניהל את מדינתו,
    נתפסו על ידי חלק מבני דורו כהשפעה של עין רעה שפגעה בו. רבים האמינו שיש בכוחו של וילהלם השני לעשות עין הרע.

 

הנושאים שידונו בהרצאות על תורת עין הרע

  1. היסטוריה ההתפתחותית של האמונה בעין הרע

  2. תפיסת עין הרע אצל עמי קדם.

  3. הנפש והמידות הרעות.

  4. הדרכים לעשיית עין הרע.

  5. שיטות להוצאת עין הרע.

  6. תורת הלחשים להוצאת עין הרע.

  7. רוח רעה והשיטות להוצאתה מן הגוף.

  8. "עיבור של רוח רעה".

  9. עין רעה וקמעות בעולם היהודי בתקופת המקרא

  10. עין רעה וקמעות בתקופת המשנה.​

 

:חוץ מהרצאות על תורת עין הרע, אולי גם יכול לעניין אתכם

הרצאות על תורף כף היד
 

הרצאות על תורת החלום
 

הרצאות על נומרולוגיה

bottom of page