top of page

הרצאה על תורת האותיות ותורת השמות

לפני שנדבר על הרצאות על תורת האותיות וגם הרצאות על תורת השמות, חשוב לדעת שעל פי התורה ברא האל את העולם בדיבור. עשר פעמים כתוב בפרשת בראשית: "ויאמר אלוקים". דיבור, מילה, משפט וכד' בנויים מאותיות. על פי תורת הקבלה לכל אות באלף בית העברי יש משמעות אנרגטית, ובדומה למספרים המכילים כל אחת אנרגיה מיוחדת, כך גם לאותיות העבריות אנרגיה המיוחדת לכול אות ואות. לכל אות בשמנו יש משמעות המספרת לנו סיפור על עצמנו. ידיעת סוד האותיות מסוגלת להביא אותנו למודעות גבוהה. אדם היודע את סוד האותיות, מסוגל לבדוק את אותיות שמו ולדעת בדרך זו את סוד מזלו.

 

תורת הקבלה מלמדת אותנו כי לאותיות השונות יש איכויות שונות. איכות ראשונה היא "מבנה" מיוחד לכל אות, כל אות היא מעין כלי בעל צורה שונה מחברה המסוגלת להכיל מזל המיוחד רק לאות המסוימת. איכות שנייה היא "אותיות זכריות ואותיות נקביות". ידיעת סוד האותיות מסייעת ליודעי חכמת הקבלה "לזווג" בין האותיות ה"זכריות" לאותיות ה"נקביות" ועל ידי כך "להוליד" או "לייצר" מזל מסוים. איכות שלישית של האותיות היא: "אותיות דין ואותיות חסד". יש אותיות ש"פותחות מזל" ויש אותיות ש"סוגרות מזל", שימוש נכון באותיות המסוימות מסייע לאיש הקבלה לתת שמות מתאימים לתינוקות, לתת שם מתאים לעסק ועוד שימושים שונים בדומה לשימוש בדוושת הגז ובדוושת הדלק שבמכונית הנהג המסייעים לו לנסוע כהלכה.

להלן הנושאים שידונו בהרצאות על תורת האותיות והשמות: 

א)תורת המזל והזיווגים על פי הקבלה.

ב) שם האדם ושם אמו כשורש נשמתו.

ג) סוד האותיות על פי הרמב"ן.

ד) סוד האותיות על פי ספר "ספר התמונה".

ה) סוד האותיות על פי ספר "גינת אגוז".

ו) איך לבחור שם לאדם.

ז) איך לבחור שם לעסק.

ח) התאמות בין זוגות.

ט) לימוד מאמר מהזוהר על בריאת העולם על פי האותיות.

י) שמות טובים

אולי גם יכול לעניין אתכם:

הרצאות על נומרולוגיה

bottom of page