top of page

ספרים על קבלה

ספר על קבלה - ספר הגלגול

 

רמי שקלים, המרצה המוביל בארץ בתחום הקבלה, פרסם לאחרונה שני ספרים מרתקים בתחום זה. ספרים על קבלה הפותחים צוהר לעולם הנרחב שלה, הן הידוע והן הנסתר.

תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה.

ייחודו של ספר קבלה זה המבוסס על הדוקטורט של ד"ר רמי שקלים וכל המידע בו מוסבר באופן ברור ומובן לכל אדם, גם למי שאינו בקיא בסודות תורת הקבלה ולא למד אותה מעולם יהנה מספר קבלה מרתק ומעניין.

הספר מסביר באופן כרונולוגי את ההתפתחות של תורת הנפש וגלגולה של ראיית עולם זו מהתקופה הקדומה של התלמוד והמקרא, דרך פרסום הספר הראשון שעסק בתחום זה "ספר הבהיר" שנמצא בדרום צרפת במאה ה - 12 .

 

עד מחצית המאה ה – 16 , לא נבדקה לעומק אמונה זו על פי הכתבים העתיקים שהיו בעת ההיא ולכן לא גובשה השקפת עולם אחידה על כך.

ספר על קבלה חדש ומרתק העוסק בחשיבה הפרטנית של כל אחד מהזרמים השונים לגבי נושא אמונת הגלגול בדתות האסלאם והנצרות והשפעותיהם על המיסטיקה היהודית.שנות מחקר רבות הובילו להפקת הספר השיטתי ביותר על תחום הגלגול.

 

ספר קבלה מעניק מעטפת של מלוא התשובות לסטודנטים, חוקרים ואוהבי נושא מרתק זה הנעזרים הן במידע הכתוב בספר והן בביבליוגרפיה הרחבה.

 

מפתחות לחכמת הקבלה

כל העוסקים בתחום הקבלה מודעים לעובדה שבקבלת האר"י קיימות מילות צופן שאינן מובנות ויוצרות מצבים שבהם התוכן כולו אינו מובן עקב המידע החסר.

מפתחות לחכמת הקבלה מבאר את כל המפתחות וכל מילות הצופן הללו .

 

ספר קבלה שסוקר שיטות ודרכי חשיבה של מקובלים שונים שכל אחד מהם הציג פירוש שונה של הקבלה הלוריאנית לאורך השנים. רבים מהם פרשו את הקבלה תוך אחיזה בהבנות מסוימות שנבעו מתוך הכתוב על רבדיו הרבים וכווני חשיבה שהתפתחו מתוך מילה או כוונה החותרת לכיוון מסוים.

בספר אפשר למצוא גם את פירושיו הידועים של תלמידו של האר"י, רבי חיים ויטאל שחיבר ספרים רבים להבנת הסוגיות המורכבות.

 

הספר היחיד מסוגו הוא פתרון מצוין לכל מי שחפץ להבין את קבלת האר"י לעומקה, לתהות על רזי תורת הקבלה ולקבל תשובות לשאלות על אמירות מסוימות שעד עתה לא היה אפשר להבין את כוונת הסופר. 

אולי יעניין אותך גם:

לימודי קבלה

הרצאות על נומרולוגיה

לימודי נומרולוגיה

bottom of page