top of page

הרצאות על תורת כף היד

הכירולוגיה - קריאה בכף היא שיטה הטוענת כי ניתן לגלות פרטים על אופיו או עתידו של אדם, על-פי התעמקות במאפייני כף ידו. לפי שיטה זו, מחולקת כף היד לאזורים שונים, בהתבסס על קווים אופייניים. ככל שהקווים בולטים יותר, כך חזקים יותר ההיבטים שהם מייצגים, כביכול, בתכונותיו של האדם.

תורה זו מופיע בהרחבה בספר הזוהר, פרשת יתרו. על פי הכתוב שם, נעזר משה רבנו בחכמה זו כדי לבחור נכונה את שופטי ישראל הראויים לשפוט את העם: "שרי עשרות", "שרי מאות", "שרי אלפים".

 

 

קריאה בכיף היד

לפני שנדבר על הרצאות על תורת כף היד, נאמר כי האזכור הכתוב הראשון לכירולוגיה נמצא בהודו, בכתבי ה"אנגה וידיה" הכתובים בסנסקריט, שהאגדה מייחסת לאלת הים סמודרה. ההודים האמינו כי בודהה זוהה על ידי החכמים לפי סימנים מיוחדים בידיו וברגליו.

 

היוונים והרומאים כינו את התורה בשם כירומנטיה (ניחוש לפי כל כף היד), אך הידע העתיק והמקיף אבד עם השנים. ניתן למצוא התייחסות אל השיטה בכתבי  הפילוסופים היוונים דמוקריטוס ואריסטו. גם  הפילוסופים היפוקרטס ופיתגורס עסקו בה. אנטוניוס קיסר העסיק כירומנט אישי בשם ארטמידור, שהובא מארץ לוד (באסיה הקטנה).

 

חסיד נלהב לשיטה זו היה יוליוס קיסר שנהג לבדוק את ידי הקרובים לו ואת ידי מתחריו. כוהני מקדש אוגורוס ברומא למדו את תורת היד כעניין שבחובה. מהמאה הרביעית אסרה הכנסייה כל שימוש בתורה זו, והעובר על האיסור נחשב לכופר באל שדינו ברוב המקרים – מוות. בימי הביניים הובא ידע קריאת כף היד לאירופה על ידי הצוענים

 

תקופת הרנסאנס החזירה עטרה ליושנה כאשר חיזוי העתיד הפך למשני ביחס לאבחון אופיו וכישוריו של הנבדק. אצל הסינים קיימים עד היום ההקשרים הפילוסופיים שבין הכירומנטיקה לאי צ'ינג, כאשר כף היד מחולקת לשמונה אזורים, כל אחד מהם מקושר לאחת משמונה הטריגרמות של האי צ'ינג.

על-פי הכירולוגיה, לצורת כף היד, למבנה, אורך ועובי האצבעות, גמישותן, עובי כף היד, קווים בתוך כף היד, איכות העור ועוד - יש כדי ללמד על מאפייניו של האדם, עברו, אישיותו הבסיסית, ונתיבי גורלו.

 

כף היד על פיה נעשית הקריאה היא היד החזקה, כאשר היד שאינה בשימוש מסמלת לעיתים את התת-מודע, או את הפוטנציאל איתו נולד האדם. לקריאה בכף יד יש מספר מאפיינים בהם, האצבעות, הבליטות (גבעות) וקווי המתאר של היד.

הנושאים שידונו בהרצאות על תורת כף היד:

  1. מבוא לכירולוגיה - מבנה כף היד.

  2. מבנה האצבעות.

  3. האגודל וגבעת ונוס.

  4. הגבעות ומשמעותן.

  5. קו החיים, קו הראש, קו הלב.

  6. קו הגורל, קו השמש, קו הבריאות.

  7. נישואין וילדים.

  8. חיזוי המזל.

  9. קווי המסעות.

  10. קווים וסימנים נוספים בכף היד.

 

חוץ מהרצאות על תורת כף היד, ישנן הרצאות נוספות שיכולות לעניין אתכם:

הרצאות על חז״ל

bottom of page