top of page

המשמעות האוניברסאלית של המספרים 1 - 2 - 3

 

 

 תורת המזל על פי האסטרולוגיה היהודית ד"ר רמי שקלים

עמי קדם יחסו כמעט לכל מספר משמעות דתית, מאגית ומיסטית. מספרים אלה שעליהם אחל לדון כאן והלאה, אינם "המספרים של הנומרולוגיה", עליהם אדון בהמשך. מדובר כאן במשמעות שונה מן המשמעות שהנומרולוגיה מייחסת לספרות אלו. בזמן קדום החלה להתפשט ברחבי העולם האמונה בכוחם ה"מזלי" של המספרים, ועמים  שונים החלו לפתח אמונות שונות הקשורות למספרים. 

בימי קדם ייחסו למספרים האי זוגיים מזל גבוה, ואילו המספרים הזוגיים נחשבו כ"נחותים" מבחינה "מזלית". תפיסה זו מצאה את מקומה גם בקבלה.

 

 

מספר 1

 

למספר 1 אחד נודעה מימים קדמונים משמעות חיובית. אצל עמים שונים שלא היה ביניהם קרבה תרבותית, דתית או גאוגרפית, הופיע המספר 1 כסמל הגבריות, כסמל היקום, כסמל ה"כוליות" והשלמות הכולל הכול בתוכו. מאוחר יותר, עם הופעתו של אברהם אבינו על במת העולם, ומאז והלאה, היא הופיע  כסמל האל היחיד, המיוחד והבלתי ניתן לחלוקה.  בימי קדם ייחסו למספרים האי זוגיים מזל גבוה, ואילו המספרים הזוגיים נחשבו כ"נחותים" מבחינה "מזלית". תפיסה זו מצאה את מקומה גם בקבלה.

 

המשמעות האוניברסאלית של הספרה 2

 

הספרה 2 נחשבה בדרך כלל לשלילית. 2 הוא המספר המייצג את השטן שנברא ביום שני. כידוע, נחלק הרקיע ביום השני לשני חלקים, על ידי המים. חז"ל סוברים כי חלוקה זו נעשתה על ידי השטן המפלג ומחלק, ולא פעולת האל שהוא: "עושה שלום במרומיו......". ולכן לא בירך האל את היום השני, והוא היום היחיד מכול הימים שלא בורך. 2 מסמל גם את האישה ה"מתחלקת" לשתיים בלידתה. לעומת זאת במקומות מסוימים, כגון דרום אמריקה, דרום אפריקה, אוסטרליה יפן ופינלנד, נחשבו ה2- וכפולותיה 4, 6, 8, 16, וכו' למספרים בעלי מזל. ביהדות - שני לוחות הברית.

 

המשמעות האוניברסאלית של הספרה 3

 

הספרה 3 נחשבת לאחת החשובות ביותר בחשיבה האנושית. אין כמעט דת בעולם, שאינה מייחסת חשיבות למספר 3. בדתות שונות הוא מייצג "שילושים" קדושים של דמויות מיתולוגיות ואנושיות.

הספרה 3 ביהדות:

1) אברהם, יצחק, יעקב.

2) תורה, עבודה, גמילות חסדים.

  • מגן דוד: לסמל זה המורכב משני משולשים שווי צלעות המונחים זה על זה במהופך, משמעות מיסטית.     

  • בבבל: האמינו בשני סוגי שילושים קדושים. השילוש האחד: איא (אנכ), אנליל, אנו. השילוש השני: סין, שמש (אותו), אישתר.          

  • בהודו: נודע השילוש: ברהמה, שיווה, וישנו.                         

  • במצרים: אוסיריס, איסיס, הורוס.                           

  • ביוון ואיטליה: 3 הכאריטות או 3 הגראציות.                        

  • בצפון אירופה: 3 הנורנות.                                                 

  • בנצרות: האב, הבן, רוח הקודש.                                          

  • בפילוסופיה: תזה, אנטי תיזה, סינתזה.

  • בקוסמולוגיה: עולם עליון, עולם גשמי, עולם תחתון.

  • באגדות: 3 אבות, 3 אחים וכו'. 

עוד בנושא

bottom of page